Uw school

Is er op uw (christelijke) school nog weinig of geen aandacht voor seksuele diversiteit en/of homo-emancipatie of vindt dat vooral incidenteel plaats? Dan dagen we u uit om contact op te nemen met ons om vrijblijvende informatie over onze lesbrief en gastles om de sociale veiligheid van seksuele minderheden op uw school te verbeteren. Hieronder vindt u meer informatie.

Homo-in-de-Klas-school

Lesbrief voor christelijke middelbare scholen

Christelijke homo-organisaties CHJC, ContrariO en LKP hebben samen met GRIP en met subsidie van het ministerie van OCW een lesbrief ontwikkeld om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken op protestants-christelijk scholen. Er is een versie voor HAVO/VWO en een versie voor VMBO leerlingen. Beide versies zijn voorzien van een docentenhandleiding. De lesbrief wordt altijd aangeboden in combinatie met gastlessen van vrijwilligers van Homo in de klas.

Doelstelling

De doelstellingen van de lessenserie zijn de volgende:

  • Leerlingen kennis laten maken met de thema's homoseksualiteit en seksuele diversiteit;
  • Vooroordelen wegnemen en de taboesfeer doorbreken;
  • Leerlingen bewust laten nadenken over seksuele identiteit;
  • Leerlingen helpen met liefde en respect om te gaan met homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse (LHBTI) leerlingen, medewerkers en anderen.

Lesbrief

De lesbrief bestaat uit twee lessen. De eerste les is een introductie op het onderwerp. Aan de hand van modules kan de docent kiezen welke onderwerpen relevant zijn om te bespreken. Denk aan het pesten van homo's, transgenders, of je als homo kunt geloven en naar de kerk kunt gaan, etc.

In de tweede les komt een vrijwilliger van Homo in de klas langs om zijn/haar persoonlijke verhaal te vertellen, met name over de eigen jeugd en middelbare schoolperiode. Daarna kunnen de leerlingen vragen stellen en ontstaat er vanzelf een mooi gesprek.

De planning van de lessen wordt door de school zelf bepaald. Een docent kan er in twee achtereenvolgende weken een les aan besteden. Maar het is ook denkbaar dat de lesbrief behandeld wordt in kortere tijd, bijvoorbeeld op een projectochtend.

Voorbereiding

Een goede voorbereiding is essentieel. Praten over seksuele diversiteit is niet iets wat je even op de automatische piloot doet. Daarom adviseren wij scholen om vooraf met het docententeam een moment te hebben om hierbij stil te staan. Degene die vanuit het team van Homo in de klas een gastles komt verzorgen kan daarbij aanwezig zijn om iets over zichzelf en het onderwerp van de lessen te vertellen. Dit is een manier om de lessen in te bedden in de school.

De voorlichter maakt in ieder geval vooraf kennis met de docent. De docent en de voorlichter weten dan wat ze kunnen verwachten en kunnen de rolverdeling voor tijdens de les afspreken.

Wanneer het onderwerp gevoelig ligt kan een school de ouders over de lessen vooraf informeren, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief. Ook kan het thema vooraf of achteraf met de ouders worden besproken op een aparte avond. Ook adviseren we om te zorgen dat er een vorm van nazorg is voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Dat kan bij de betreffende docent, een mentor of een vertrouwenspersoon.

Effectiviteit

Is voorlichting over emancipatie en aandacht voor LHBTI-zaken nog wel noodzakelijk in een geëmancipeerd en tolerant land als Nederland? Helaas is dit nog echt nodig. Uit studies van het Centraal Bureau van de Statistiek blijken bijvoorbeeld homoseksuele leerlingen vaker gepest te worden en vaker met depressiviteit te maken te hebben.

Gelukkig is onze lesbrief en voorlichtingsles effectief gebleken. Henriëtte Boersma deed hier onderzoek naar en vond het volgende:

  • In de derde klas geeft ruim 50% van de havo leerlingen en 75% van de vwo leerlingen aan dat ze in de gastles voor het eerst het persoonlijke verhaal van een homo/lesbienne hoorden. 
  • 23% van de leerlingen geeft -- na meer dan een jaar -- aan dat de ontmoeting hun houding ten opzichte van homoseksualiteit heeft veranderd.
  • Ruim 10% van alle leerlingen blijkt een sterk toegenomen begrip te hebben gekregen voor LHBTI'ers door de lessen.

Zie hier voor meer informatie over haar onderzoek.

Kosten

Voor een bedrag van € 25 per jaar ontvangt u de digitale bestanden van de nieuwste versies van de lesbrieven en docenthandleidingen. U krijgt hiermee ook toegang tot de up-to-date bestanden en extra materialen.

Voor de gastlessen die wij verzorgen vragen wij € 50 per gastles. Deze inkomsten hebben wij nodig om de kwaliteit van onze gastlessen te waarborgen. Dit doen we met name door het instrueren, trainen, ondersteunen en begeleiden van onze voorlichters. Daarnaast brengen de coördinatie en de publiciteitsactiviteiten ook kosten met zich mee. Het project Homo in de klas wordt volledig uitgevoerd door vrijwilligers en zonder winstoogmerk.

Neem voor meer informatie contact op met info@homoindeklas.nl.