Ouders

De lessenserie Homo in de klas is in principe beschikbaar voor alle christelijke middelbare scholen voor VMBO of HAVO/VWO in Nederland en Vlaanderen. De schoolleiding beslist zelf of zij gebruik willen maken van dit aanbod. De lessenserie wordt doorgaans ingezet in het kader van lessen Maatschappijleer, Godsdienst, Verzorging of Levensbeschouwing, of bij de mentoraatslessen. Het is niet onwaarschijnlijk dat u door de school als ouders bent geïnformeerd over deze lessen, bijvoorbeeld in de nieuwsbrief.

Aandacht voor ieder persoon

Het unieke van de lessenserie Homo in de klas is, dat de LHBTI’er (Lesbienne, Homo, Biseksueel, Transgender, Interseksueel) als uniek mens nadrukkelijk in beeld komt. Dat maakt het voor de leerlingen confronterend; een goede voorbereiding van een dergelijke les is dan ook erg belangrijk. Dit gebeurt met het team van voorlichters die de gastlessen verzorgen en ook docenten die aan deze klassen lesgeven.

Huiswerk voor u!

De lessenserie omvat twee lessen. In de eerste les wordt er uitgelegd wat homoseksualiteit, seksuele diversiteit en uit de kast komen is. Aan het eind van de eerste les krijgt elke leerling als ‘huiswerk’ de opdracht mee om als voorbereiding op de volgende les een tweetal vragen te bedenken die men aan de voorlichter wil stellen. Hierbij wordt de leerling nadrukkelijk gevraagd om deze vragen te bespreken met zijn of haar ouders. Voor u als ouder is dit een goed moment om in gesprek te gaan met uw kind over seksuele diversiteit.

Het is zinvol om uzelf hierop voor te bereiden. Wat voor gevoelens en gedachten komen er bij u op? Hoe denkt u dat een LHBTI-jongere zich op school voelt? Hoe zou u reageren als uw kind zou vertellen dat hij/zij homo/lesbisch/biseksueel/transgender is?

homo-in-de-klas-portret-zw
homo-in-de-klas-fiets

De gastles

Een voorlichter van Homo de in de Klas vertelt in de tweede les over zijn/haar eigen persoonlijke ervaringen en uitdagingen en gaat vervolgens in gesprek met leerlingen. Zij worden uitgebreid in de gelegenheid gesteld om hun vragen over (acceptatie van) homoseksualiteit te stellen. De docent die de lessen aan de hand van de lesbrief Homo in de klas geeft, is bij de gastles aanwezig. Voorafgaand aan de gastles maakt de school goede afspraken met onze gastdocenten/voorlichters over aanpak en werkwijze tijdens en na de gastles.

 

Meer informatie?

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen over Homo in de klas, neem dan contact op met de mentor van uw kind.

Uitgangspunten

Uitgangspunt voor de lessenserie is het informeren van leerlingen en aandacht vragen voor sociale acceptatie van homoseksuelen in christelijke kringen. Bijbelse principes als naastenliefde, verdraagzaamheid en omzien naar elkaar komen in de lessen duidelijk naar voren. Bij dit project gaat het om een eerlijke beeldvorming en om het vormen van begrip voor de persoonlijke problematiek die een homo of lesbienne kan ondervinden en minder over de eventuele theologische spanningen die er kunnen spelen op dit onderwerp. Tijdens een eventuele godsdienstles kan hier later meer aandacht aan worden besteed.